SPECJALNY O¦RODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
       DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZˇCYCH
IM. ¦W. TERESKI

 TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI
               34-700 RABKA-ZDRÓJ ul. Słoneczna 11           

**************************


Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin

    webmaster vinco